Voorwaarden voor verhuurders of verkopers

Artikel 1: Definities

 • 1.1 ‘Advertentie’: een advertentie waarin een woonruimte wordt aangeboden of gevraagd door de Gebruiker en welke zichtbaar is op de Website van HoReSa;
 • 1.2 ‘Gebruiker’: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten dan wel die gebruikmaakt van de Dienst van HoReSa;
 • 1.3 ‘Dienst’: de mogelijkheid om woonruimte te zoeken en/of middels een Advertentie te plaatsen op de Website van HoReSa en het in contact brengen van de Gebruiker met een woningaanbieder en/of -zoekende;
 • 1.4 ‘HoReSa’: is een handelsnaam van IJisberg Real Estate, kantoorhoudende aan Hoofdweg 133, 1057 CN Amsterdam. Daar waar in deze Algemene Voorwaarden HoReSa is vermeld, dienen tevens de overige door IJisberg Real Estate gebruikte handelsnamen te worden gelezen;
 • 1.5 ‘Website’: www.horesa.nl of horesa.nl, dan wel subdomeinen, bijbehorende mobiele Websites & Social media websites.

 

Artikel 2: Plaatsen van woningen

 • 2.1 Het is uitsluitend toegestaan om woningen op HoReSa te plaatsen waarvan je zelf eigenaar bent of waarbij je werkt in opdracht van de eigenaar van de woning;
 • 2.2 De advertentie dient correcte informatie over de woning te bevatten en dient een realistisch beeld te geven van de woning conform de daartoe gestelde eisen van HoReSa. HoReSa behoudt zich het recht om advertentieteksten die onjuiste informatie bevatten aan te passen of te verwijderen;
 • 2.3 In de advertentieomschrijving mogen geen contactgegevens worden vermeld;
 • 2.4 Advertenties op HoReSa bevatten geen informatie over een derde partij (bijvoorbeeld makelaar, bedrijfslogo’s, platform etc.);
 • 2.5 HoReSa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inbreuk op auteursrecht van de aangeboden informatie in advertenties geplaatst door of namens verhuurders van woonruimte.
 • 2.6 Advertenties die niet langer beschikbaar zijn of waarvoor reeds een huurder is gevonden, dienen zo snel mogelijk door de Gebruiker te worden aangepast en/of van HoReSa te worden gehaald. (of per mail klantenservice@horesa.nl);
 • 2.7 Gebruiker dient te zorgen voor adequate afhandeling van elk ontvangen reactie;
 • 2.8 Acquisitie op Advertenties van particuliere verhuurders is niet toegestaan. Bij signalering kan HoReSa het lopende pakket met onmiddellijke ingang beëindigen;
 • 2.9 Bij het verwijderen van een geplaatste woning mag HoReSa de gegevens bewaren die bij het plaatsen (en bewerken) van een woning worden gedeeld. Hiermee bewaakt HoReSa haar statistieken en de gebruikerservaring op de site;
 • 2.10 Door het plaatsen van de Advertentie geeft Gebruiker HoReSa toestemming deze gegevens te plaatsen op HoReSa. Ook mag HoReSa de Advertentie inzetten voor marketing en reclame doeleinden, met als doel de Advertentie onder de aandacht te brengen van potentieel geïnteresseerde woningzoekenden of woningaanbieders.
 • 2.11 Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op de Website geplaatste informatie of laten plaatsen. Gebruiker garandeert:
  • o (I) Dat de inhoud van de door hem geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving dan wel niet onrechtmatig is;
  • (II) Hij met deze informatie andere Gebruikers niet onheus bejegend dan wel lastig valt;
  • (III) Hij de belangen en de goede naam van de Website niet zal schaden en hij niet-bestaande woningen en woninggegevens plaatst;
  • (IV) hij in het geval van het aanbieden van een Advertentie met daarin een woning, de woning daadwerkelijk te huur is en hij gerechtigd is de woning te huur aan te bieden. Gebruiker garandeert bovendien dat hij geen misbruik zal maken van de Website. Onder misbruik wordt mede verstaan het plaatsen van:
   • Discriminerende, onfatsoenlijke of beledigende teksten;
   • Teksten met een seksuele lading of toespeling;
   • Links naar andere Websites of Advertenties voor andere Websites;
   • Advertenties die niet vallen binnen het doel van HoReSa

 

Artikel 3: Bestrijding illegale verhuur

 • 3.1 Om woningzoekenden te beschermen tegen illegaal aanbod van huur of koop woningen, is het verhuurders of verkopers verboden om advertenties aan te bieden met de volgende strekking:
  • (I) Wel wonen, niet inschrijven. Het is verboden om een woonruimte aan te bieden zonder dat de bewoner zich op dit adres kan of mag inschrijven bij de gemeente. (Dit geldt niet voor short stay woningen);
  • (II) Niet wonen, wel inschrijven. Het is verboden om een woonadres aan te bieden waarvan het niet de bedoeling is om in te wonen, maar de huurder zich wel op dit adres mag inschrijven bij de gemeente;
 • 3.2 Deze eisen komen voort uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP). Als wij constateren dat een advertentie het illegaal aanbod van een woonruimte betreft, behoudt HoReSa zich het recht om advertentietekst aan te passen of te verwijderen. Bij een dergelijke overtreding geven wij de advertentie en de contactgegevens van de verhuurder of verkoper altijd door aan het bevoegde ministerie.

 

 

Artikel 4: Gebruik van Dienst en verstrekking van informatie

 • 4.1 Het is verboden de Dienst negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van de Dienst of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt onder andere verstaan:
  • (I) Het versturen van (grootschalige) ongevraagde e-mail of andere communicatie;
  • (II) Het veroorzaken van overlast of storingen, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-of-service aanvallen of het besturen van kwaadaardige software, zoals virussen of spyware.
 • 4.2 De persoonsgegevens die Gebruiker ontvangt van HoReSa mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het sluiten van een overeenkomst tot (ver)huur van woonruimte en alle daarmee samenhangende handelingen;
 • 4.3 Gebruiker mag andere Gebruikers niet benaderen voor commerciële doeleinden, van welke strekking dan ook;
 • 4.4 HoReSa heeft het recht om bij constatering van overtreden van bovengenoemde voorwaarden (of een klacht hierover ontvangt) in te grijpen om de overtreding te beëindigen. HoReSa heeft daarbij het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder eventueel reeds betaalde kosten terug te betalen. Daarnaast zal het account van Gebruiker worden geblokkeerd;
 • 4.5 Bij constatering van strafbare feiten mag HoReSa aangifte doen waarbij HoReSa gerechtigd is om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt over op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en (wettelijk) bevoegd is deze gegevens te ontvangen als bevoegd persoon.
 • 4.6 Alle eventuele schade van HoReSa als gevolg van het overtreden van een van de hiervoor genoemde leden door Gebruiker kan HoReSa, als gevolg van overtreding van deze gedragsregels, op Gebruiker verhalen.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 01 januari 2022.

Met trots presenteren wij

HoReSa
‘’Home Rent Sale’’

Na maanden van voorbereiden, lanceren wij ons vastgoed platform. Fris en overzichtelijk met nuttige informatie die op ieder gangbaar apparaat goed te bekijken is. Via dit platform hopen we u nog beter van dienst te kunnen zijn!

We blijven doorontwikkelen. Een platform is natuurlijk nooit af. De komende tijd zullen we steeds weer nieuwe informatie plaatsen. Bezoek onze platform dus regelmatig om op de hoogte te blijven!

Heeft u nog tips of opmerkingen?

Uiteraard horen we graag wat u van onze nieuwe platform vindt. Mist u nog informatie of heeft u nog tips voor ons? Laat het ons dan weten via Klantenservice@horesa.nl